Oblasti specializace

Překladatelé by měli umět „trochu od všeho“. Každý si ale nakonec vybere několik oblastí, na které se specializuje. V mém případě to jsou odborné a technické překlady z těchto oborů:

  • IT – uživatelské nápovědy, lokalizace softwaru
  • technika, zvl. elektrotechnika, automatizace, strojírenství a bezpečnostní systémy (dokumentace, návody k obsluze, katalogy atd.)
  • firemní texty (včetně překladů webových stránek)
  • přírodovědné texty (zejména biologie a ekologie)
  • cestovní ruch, čaj (ve volném čase pracuji jako dobrovolník v neziskové čajovně)

 

Ceny

  • Překlad z angličtiny do češtiny, běžná cena: 1,3 Kč/slovo (cca 325 Kč/normostrana)
  • Překlad z češtiny do angličtiny, běžná cena: 1,4 Kč/slovo (cca 350 Kč/normostrana)

Příplatek za expresní překlad nebo extrémně náročný text: dle dohody.

Při častém opakování slov vzniká tzv. sleva za opakování, která snižuje cenu za slovo až na 1/3.

Jak se počítá cena za překlad?

Co je to sleva za opakování?

 

Chcete vědět více? Kontaktujte mě