Zuzana Novotná

překladatelka angličtiny a jazyková korektorka na volné noze

 

Překlady angličtiny a jazykovými korekturami se aktivně zabývám od roku 2008. Od té doby jsem stihla nasbírat množství zkušeností, ať už se jednalo o typy textů, jejich formát nebo způsob zpracování.

Zabývám se jak odbornými překlady (technické dokumentace, montážní příručky, katalogy, software…), tak i překlady uživatelských nápověd, dotazníků, příruček a dalších textů, které vyžadují barvité a přirozené vyjadřování. Preferuji překlady z angličtiny do češtiny, protože autentické a jazykově správné vyjadřování vždy s jistotou zajistí jen rodilý mluvčí, po dohodě však dokáži zpracovat i některé překlady do angličtiny. Pravidelně provádím korektury obsahu webových stránek a diplomových prací, stejně jako korektury překladů od jiných překladatelů.

Každému zákazníkovi tak mohu nabídnout kvalitní služby podložené vzděláním v oboru, zkušenostmi z praxe a důrazem na férové jednání a komunikaci.

 

Kvalifikace

Díky vzdělání v oboru vím, co dělám, a svá řešení umím vysvětlit.

Magisterský studijní obor Překladatelství anglického jazyka na FF MU – dokončen v roce 2014.

Bakalářský studijní obor Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad na FF UPOL – v roce 2011 získán titul Bc.

 

S jakým překladovým softwarem pracuji?

  • MemoQ
  • SDL Trados Studio 2019
  • MemSource

 

Kde mě také najdete?

  • na překladatelském portálu ProZ

Chcete vědět více? Kontaktujte mě