• Zuzana Novotná, překlady z/do angličtiny, jazykové korektury

Korektury

Pro úspěšnou prezentaci není důležitý jen obsah sdělení, ale i jeho forma. Text s chybami a nepřirozenými slovními obraty totiž působí neprofesionálním dojmem a vzbuzuje ve čtenáři nedůvěru. Důkladná jazyková korektura by proto měla být u důležitých textů samozřejmostí.

 

V nabídce jsou dva typy korektur českých textů:

  • korektura gramatická: kontrolují a opravují se například překlepy, chybný pravopis a interpunkce, nesprávné předložkové vazby atd.
  • korektura kompletní: zahrnuje jak korekturu gramatickou, tak i úpravu stylistických nedostatků, jako jsou chybné slovní obraty či slovosled (doporučeno).

Ke korektuře je lze zadat texty v těchto fotmátech: .doc, .docx, .odt a .pdf. Dokument ve formátu .pdf musí být otevřený pro vložení poznámek.

 

Ceny:

  • Korektura gramatická, formát .doc, .docx nebo .odt: 0,30 Kč/slovo (cca 75 Kč/normostrana)
  • Korektura gramatická, formát .pdf: 0,35 Kč/slovo (cca 87,5 Kč/normostrana)
  • Korektura kompletní, formát .doc, .docx nebo .odt: 0,45 Kč/slovo (cca 112,5 Kč/normostrana)
  • Korektura kompletní, formát .pdf: 0,50 Kč/slovo (cca 125 Kč/normostrana)

Příplatek za expresní korekturu: dle dohody

Jak se počítá cena za korekturu?

 

Chcete vědět více? Kontaktujte mě