• Zuzana Novotná, překlady z/do angličtiny, jazykové korektury

FAQ

Jak probíhá zadání, vypracování a odevzdání překladu?

Překlad si můžete objednat telefonicky, e-mailem, či pomocí objednávkového formuláře. Po obdržení textu vám vypracuji kalkulaci a navrhnu nebo potvrdím termín odevzdání.
Většinu textů překládám ve speciálních programech (viz O mně), které zajišťují vysokou kvalitu překladu a zachovávají formát dokumentu. Díky tomu vám obvykle mohu odevzdat text se stejnou vizuální podobou, jako měl originál.

Jak probíhá zadání, vypracování a odevzdání korektury?

Obdobným způsobem, jako u překladu. Korekturu si můžete objednat telefonicky, e-mailem, či pomocí objednávkového formuláře. Po obdržení textu vám vypracuji kalkulaci a navrhnu nebo potvrdím termín odevzdání. Korekturu je možné zadat pouze ve formátech .doc, .docx, .odt a .pdf.
Podle formátu se korektury provádí buď v programu MS Word prostřednictvím funkce Sledování změn nebo v Programu Adobe Acrobat prostřednictvím Poznámek.

Jak se počítá cena za překlad nebo korekturu?

Cena se v obou případech počítá za slovo, u překladů za slovo výchozího textu (originálu). Součástí kalkulace je přesná, počítačem generovaná statistika, která umožňuje spočítat slova i v excelových tabulkách, prezentacích atd. V ceníku překladů a korektur je uvedena i přibližná cena za normostranu vypočítaná na základě průměrného počtu slov (250 slov/normostrana). Tento údaj je ale pouze informační.

Co je to sleva za opakování?

Díky překladovým CAT nástrojům není často nutné ručně překládat opakující se slova – program při 100% shodě přeloží slovo sám. Věřím, že každý klient si zaslouží férové jednání, a proto tento fakt nijak netajím. Díky ušetřené námaze tak mohu klientovi nabídnout za opakovaná slova (která mnohdy tvoří velké procento textu) slevu. Sleva za opakování se obvykle pohybuje v řádu 67 %. Přesný počet opakovaných slov a konečná cena jsou součástí kalkulace.

Jak dlouho vypracování překladu nebo korektury trvá?

Doba vypracování je individuální a záleží na více faktorech (např. obtížnost textu), vždy ji proto určuji při zadání textu. Obecně bývá maximální denní kapacita u běžných textů až cca 6-8 normostran (1500-2000 slov) pro překlady a 20 normostran pro korektury.

Prochází přeložené texty jazykovou korekturou?

Ano. Každý text, který přeložím, před odevzdáním důkladně kontroluji z hlediska, jazykové a faktické správnosti. Tato korektura je tak zahrnutá v ceně. Za příplatek mohu též u některých oborů zajistit korekturu odborníkem na danou problematiku.

Jsou obory, kterými se záměrně nezabývám?

Právem a částečně i medicínou – tyto obory ráda přenechávám svým kolegům. Snažím se soustavně zdokonalovat zejména na poli technických a IT překladů (více v kategorii Překlady) a na překlady z oblasti práva a medicíny už nezbývá prostor. Dle mého názoru by překladatel měl být k sobě upřímný, a pokud se na zakázku „necítí“, neměl by ji přijímat.

Proč používám překladový software?

Používání CAT nástrojů (CAT = Computer Aided Translation / překlad podporovaný počítačem) je dnes samozřejmým standardem, nejedná se však o žádné mechanické překladače, které produkují nečitelné texty. Tyto speciální programy slouží k usnadnění a zejména zkvalitnění překladatelovy práce. Díky ukládání každé přeložené věty do paměti tak nehrozí, že slovo či fráze budou v textu použity nekonzistentně. Stálí zákazníci také získávají výhodu vlastní překladové paměti, v níž nejsou uloženy žádné cizí texty.

 

Chcete vědět více? Kontaktujte mě