• Zuzana Novotná, překlady z/do angličtiny, jazykové korektury

Překlady

Oblasti specializace

Překladatelé by měli umět „trochu od všeho“. Každý si ale nakonec vybere několik oblastí, na které se specializuje. V mém případě to jsou odborné a technické překlady z těchto oborů:

  • IT, lokalizace
  • technika (technická dokumentace, návody k obsluze, katalogy atd.), zvl. elektrotechnika a automatizace
  • firemní a marketingové texty (včetně překladu webových stránek a propagačních materiálů)
  • texty z oblasti ekonomie a financí, výroční zprávy
  • přírodovědné texty (zejména biologie a ekologie)
  • cestovní ruch, gastronomie, čaj (ve volném čase pracuji jako dobrovolník v neziskové čajovně)
  • kynologie
  • a další

 

Ceny

  • Překlad z angličtiny do češtiny, běžná cena: 1,2 Kč/slovo (cca 300 Kč/normostrana)
  • Překlad z češtiny do angličtiny, běžná cena: 1,3 Kč/slovo (cca 325 Kč/normostrana)

Příplatek za expresní překlad nebo extrémně náročný text: dle dohody.

Při častém opakování slov vzniká tzv. sleva za opakování, která snižuje cenu za slovo až na 1/3.

Jak se počítá cena za překlad?

Co je to sleva za opakování?

 

Chcete vědět více? Kontaktujte mě