• Zuzana Novotná, překlady z/do angličtiny, jazykové korektury

O mně

Zuzana Novotná

překladatelka angličtiny a jazyková korektorka na volné noze

Překládáním z/do angličtiny a jazykovými korekturami se aktivně zabývám od roku 2008. Od té doby jsem stihla nasbírat množství zkušeností, ať už se jednalo o typy textů, jejich formát nebo způsob zpracování. Zabývám se jak odbornými překlady (projektové dokumentace, technické listy, audity, abstrakty diplomových prací…), tak i překlady článků, dotazníků, příruček a dalších textů, které vyžadují barvité a přirozené vyjadřování. Samozřejmostí jsou překlady oběma směry, tedy z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny. Pravidelně provádím korektury obsahu webových stránek a vysokoškolských závěrečných prací s důrazem na správnou gramatiku i stylistiku. Každému zákazníkovi tak mohu nabídnout kvalitní služby podložené vzděláním v oboru, zkušenostmi z praxe a důrazem na férové jednání a komunikaci.

 

Kvalifikace

Díky vzdělání v oboru vím, co dělám, a svá řešení umím vysvětlit.

Bakalářský studijní obor Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad na FF UPOL – v roce 2011 získán titul Bc.

Magisterský studijní obor Překladatelství anglického jazyka na FF MU – v lednu 2014 úspěšně dokončen magisterskou zkouškou.

 

S jakým překladovým softwarem pracuji?

  • MemoQ
  • SDL Trados Studio 2011
  • SLD Trados 2007
  • SDL Trados TagEditor
  • SDLX
  • MemSource
  • GTT
  • Idiom
  • WordFast
  • Helium

 

Kde mne také najdete?

Chcete vědět více? Kontaktujte mě